Wednesday, June 22, 2011

Bài giảng clip của Thầy PHẠM QUỐC PHONG
BÀI : OXIT AXIT CỘNG  BAZỜ


Xem tiếp phần 2     phần 3
Trích 1 phần nhỏ trong bài giảng : 30 tuyệt chiêu giải nhanh hóa học
D¹ng: Sôc khÝ CO2 (hoặc SO2)vµo dung dÞch Ca(OH)2  (hoặc Ba(OH)2) thu ®­ưîc kÕt a mol tña vµ khi ®un nãng dung dÞch l¹i thu đ­ược b mol kÕt tña n÷a

Bµi to¸n 1102:  HÊp thô hoµn toµn V lÝt CO2 (®ktc) vµo dung dÞch Ca(OH)2 thu ®­îc 10 gam kÕt tña. Lo¹i bá kÕt tña råi nung nãng phÇn dung dÞch cßn l¹i thu ®­îc 5 gam kÕt tña n÷a. Gi¸ trÞ V lÝt lµ:
  A: 4,48 lÝt                  B: 2,24 lÝt               C: 1,12 lÝt                D: 3,36 lÝt
Các em chú ý cách giải nhé
  VCO= (0,1+0,05 . 2) .22,4 = 4,48 lít       vậy đáp án là 
 Tại sao lại có cách giải nhanh này ? :
 Bài toán này có dạng và rất hay ra thi bởi nó liên quan tới bài đốt cháy chất hữu cơ. 
Dạng bài này đây: 

Công thức giải nhanh ở giai đoạn 1: 
TH1:  n CO2 = a kết tủa   ( đọc đề thấy  Ca(OH)2 dư)
TH2:    nCO2 = 2n Ca(OH)2 - a (kết tủa)
Công thức tính khối lượng  muối ở TH2  ( bị ẩn vì bạn chưa bấm theo dõi)
 Tôi sẽ giảng bằng clíp cho bạn hiểu chỗ này 

Công thức giải nhanh ở giai đoạn 2


    nCO2 =
a +2 b   (*)

bài trên dùng công thức này đấy bạn 

Bản chất (bạn nên đọc để hiểu vì sao tôi lại đưa ra công thức trên)
 Khi cho khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 ta có phương trình 
CO2 + Ca(OH)2 ----> CaCO3 + H2O               (1)
2CO2 + Ca(OH)2 ----> Ca(HCO3)2                 (2)

Khi nung nóng dung dịch A ta được phương trình tiếp theo:
Ca(HCO3)2  -------> CaCO3  + CO2 + H­2O         (3)
Từ  (1) (2) (3) ta được phương công thức (*) 
               
PHẠM QUỐC PHONG
 Trích một phần nhỏ trong 30 tuyệt chiêu giải nhanh hóa học


NGUOITHAY.VN - hiện tại bạn không ở trang chính thức của trang NGƯỜI THẦY bấm vào đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ!
Kết nối với "NGƯỜI THẦY" qua: Facebook | Google plus | Facebook |
Để lại nhận xét để vaodaihoc ngày càng hoàn thiện bạn nhé
Like trang để cập nhật bài mới
Newer Post
Previous
This is the last post.
Comments
16 Comments

16 comments:

Post a Comment

Vui lòng gõ tiếng việt có dấu

 
La La - Bay lên